Документы и доклады

Поиск / просмотр документов


  

Уточнить:

Даты — c и до

Подробнее +
  • Показывает 1 - 20 из 69 результаты
  • Показать результаты группами
  • 10
  • 20
  • 50
Загрузка в Excel [x]
Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 10 (Английский)

Отчет о ходе выполнения и результатах проекта ISR25294 OCT 27, 2016

Pham,Cuong Hung

Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : restructuring (Английский)

Документ о проекте RES12438 MAY 31, 2016

Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 09 (Английский)

Отчет о ходе выполнения и результатах проекта ISR23180 APR 22, 2016

Pham,Cuong Hung

Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan (Английский)

План закупок 105111 APR 01, 2016

Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 08 (Английский)

Отчет о ходе выполнения и результатах проекта ISR20967 OCT 21, 2015

Pham,Cuong Hung

Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan for goods and works (Вьетнамский,Английский)

План закупок 100457 OCT 01, 2015

Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan for goods and works (Вьетнамский,Английский)

План закупок 100456 OCT 01, 2015

Vietnam - Irrigated Agriculture Improvement Project : procurement plan : Việt Nam - Dự án Cải Thiện Nông Nghiệp có Tưới : kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский)

План закупок 99493 SEP 13, 2015

Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan for Hau Giang (Английский)

План закупок 97906 JUN 25, 2015

Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)

План закупок 97903 JUN 18, 2015

Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)

План закупок 97992 JUN 16, 2015

Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)

План закупок 97355 JUN 12, 2015

Vietnam - Mekong Delta Water Management For Rural Development Project : procurement plan for Bac Lieu (Английский)

План закупок 97905 JUN 08, 2015

Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 07 (Английский)

Отчет о ходе выполнения и результатах проекта ISR18861 MAY 21, 2015

0000A8056

Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)

План закупок 97902 MAY 20, 2015

Наименование проекта Дата подготовки документа Номер отчета Типу документа Документ доступен на
Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 10 (Английский)
Подробнее +
OCT 27, 2016 ISR25294 Отчет о ходе выполнения и результатах проекта
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan : Việt Nam - Quản lý nước bằng sông Cửu Long cho Dự án Phát triển nông thôn: kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
JUL 27, 2016 107737 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : restructuring (Английский)
Подробнее +
MAY 31, 2016 RES12438 Документ о проекте
Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 09 (Английский)
Подробнее +
APR 22, 2016 ISR23180 Отчет о ходе выполнения и результатах проекта
Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan (Английский)
Подробнее +
APR 01, 2016 105111 План закупок
Vietnam - Chan Tho City Elementary Mon Dredging Project : procurement plan : Việt Nam - Tiểu dự án Nạo vét kênh Ô Môn, thành phố Cần Thơ : kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 13, 2016 102731 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan : Việt Nam - Quản lý tài nguyên nước bằng sông Cửu Long cho Dự án Phát triển Nông thôn (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
OCT 26, 2015 100503 План закупок
Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 08 (Английский)
Подробнее +
OCT 21, 2015 ISR20967 Отчет о ходе выполнения и результатах проекта
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan for goods and works (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
OCT 01, 2015 100457 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan for goods and works (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
OCT 01, 2015 100456 План закупок
Vietnam - Irrigated Agriculture Improvement Project : procurement plan : Việt Nam - Dự án Cải Thiện Nông Nghiệp có Tưới : kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский)
Подробнее +
SEP 13, 2015 99493 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan - goods and works for irrigation system : Việt Nam - Quản lý tài nguyên nước bằng sông Cửu Long cho Dự án Phát triển nông thôn : Kế hoạch đấu thầu - hàng hóa và hoạt động cho hệ thống thủy lợi (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
AUG 11, 2015 99178 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan for consultant services : Việt Nam - Quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long cho Dự án Phát triển nông thôn: kế hoạch đấu thầu đối với các dịch vụ tư vấn (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
JUL 09, 2015 98310 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan for Hau Giang (Английский)
Подробнее +
JUN 25, 2015 97906 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
JUN 18, 2015 97903 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
JUN 16, 2015 97992 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Resources Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
JUN 12, 2015 97355 План закупок
Vietnam - Mekong Delta Water Management For Rural Development Project : procurement plan for Bac Lieu (Английский)
Подробнее +
JUN 08, 2015 97905 План закупок
Vietnam - VN - Mekong Delta Water Management for Rural Dev : P113949 - Implementation Status Results Report : Sequence 07 (Английский)
Подробнее +
MAY 21, 2015 ISR18861 Отчет о ходе выполнения и результатах проекта
Vietnam - Mekong Delta Water Management for Rural Development Project : procurement plan : Kế hoạch đấu thầu (Вьетнамский,Английский)
Подробнее +
MAY 20, 2015 97902 План закупок