Документы и доклады

Поиск / просмотр документов


  

Уточнить:

Даты — c и до

Подробнее +
Подробнее +
  • Показывает 1 - 20 из 637 результаты
  • Показать результаты группами
  • 10
  • 20
  • 50
Загрузка в Excel [x]
Drivers of Socio-Economic Development Among Ethnic Minority Groups in Vietnam (Вьетнамский)

Рабочие документы 140676 OCT 15, 2019

Английский,

Addressing Climate Change in Transport : Volume 1 : Pathway to Low-Carbon Transport (Вьетнамский)

Рабочие документы 141610 SEP 01, 2019

Oh,Jung Eun; Dos Anjos Ribeiro Cordeiro,Maria Joao; Rogers,John Allen; Nguyen,Khanh; Bongardt,Daniel; Dang,Ly Tuyet; Tuan,Vu Anh

Addressing Climate Change in Transport (Vol. 2) : Volume 2 : Pathway to Resilient Transport (Вьетнамский)

Рабочие документы 141610 SEP 01, 2019

Oh,Jung Eun; Espinet Alegre,Xavier; Pant,Raghav; Koks,Elco Eduard; Russel,Tom; Schoenmakers,Roald; Hall,Jim W. Английский,

Taking Stock : Recent Economic Developments of Vietnam – Special Focus : Vietnam's Tourism Developments - Stepping Back from the Tipping Point- Vietnam's Tourism Trends, Challenges and Policy Priorities (Вьетнамский)

Рабочие документы 138475 JUL 01, 2019

Dinh,Viet Tuan; De Kleine Feige,Annette I.; Pham,Duc Minh; Eckardt,Sebastian; Vashakmadze,Ekaterine T.; Kojucharov,Nikola Denchev; Mtonya,Brian G.

Vietnam : Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System (Вьетнамский)

Рабочие документы 137207 JUN 03, 2019

Английский,

How to Design the Vietnam Labor Code to Improve Gender Equality (Вьетнамский)

Рабочие документы 137108 MAY 01, 2019

Английский,

Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Вьетнамский)

Рабочие документы 135742 APR 01, 2019

Hoang,Dung Anh; Lam,Yin Yin; Amos,Paul; Reddel,Paul; Phuong,Pham Thi; Phuong Hien,Nguyen Thi

Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Вьетнамский)

Рабочие документы 135753 APR 01, 2019

Lam,Yin Yin; Sriram, Kaushik; Khera, Navdha Английский,

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 2) : Kế Hoạch cho Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 APR 01, 2019

Vietnam

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự án Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 APR 01, 2019

Vietnam

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Đánh giá chiến lược môi trường và xã hội (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5219 MAR 01, 2019

Vietnam Английский,

Digital Government and Open Data Readiness Assessment (Вьетнамский)

Рабочие документы 135519 FEB 01, 2019

Andreasson,Kim Johan; Boyera, Stepahane; Herzog,Timothy Grant; Kim,Seunghyun; Kuznetsova Morrison,Alla V.; Tran,Huong Thi Lan; Nguyen,Huong Thi Lan-000554234 Английский,

Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Вьетнамский)

Рабочие документы 133788 JAN 23, 2019

Gerner,Franz; Giblett,Mark Alexander; Alatabani,Alwaleed Fareed; Behrend,Oliver Patrick; Eckardt,Sebastian; Santley,David John Английский,

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Khung Quản Lý Môi Trường Và Xã Hội (Вьетнамский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5058 JAN 01, 2019

Vietnam

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Indigenous Peoples Plan : Khung Kế Hoạch Dân Tộc Thiểu Số (Вьетнамский)

План развития коренных народов SFG5072 JAN 01, 2019

Vietnam Английский,

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Вьетнамский)

План переселения SFG5059 JAN 01, 2019

Vietnam Английский,

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Вьетнамский)

План переселения SFG5140 JAN 01, 2019

Vietnam Английский,

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Quy Trình (Вьетнамский)

План переселения SFG5044 JAN 01, 2019

Vietnam Английский,

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 4) : Kế Hoạch Tái Định Cư Cho Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 JAN 01, 2019

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 3) : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự Án Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (Вьетнамский)

План переселения SFG5012 JAN 01, 2019

Vietnam

Наименование проекта Дата подготовки документа Номер отчета Типу документа Документ доступен на
Drivers of Socio-Economic Development Among Ethnic Minority Groups in Vietnam (Вьетнамский)
Подробнее +
OCT 15, 2019 140676 Рабочие документы Английский,
Addressing Climate Change in Transport : Volume 1 : Pathway to Low-Carbon Transport (Вьетнамский)
Подробнее +
SEP 01, 2019 141610 Рабочие документы
Addressing Climate Change in Transport (Vol. 2) : Volume 2 : Pathway to Resilient Transport (Вьетнамский)
Подробнее +
SEP 01, 2019 141610 Рабочие документы Английский,
Taking Stock : Recent Economic Developments of Vietnam – Special Focus : Vietnam's Tourism Developments - Stepping Back from the Tipping Point- Vietnam's Tourism Trends, Challenges and Policy Priorities (Вьетнамский)
Подробнее +
JUL 01, 2019 138475 Рабочие документы
Vietnam : Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System (Вьетнамский)
Подробнее +
JUN 03, 2019 137207 Рабочие документы Английский,
How to Design the Vietnam Labor Code to Improve Gender Equality (Вьетнамский)
Подробнее +
MAY 01, 2019 137108 Рабочие документы Английский,
Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 135742 Рабочие документы
Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 135753 Рабочие документы Английский,
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 2) : Kế Hoạch cho Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 SFG5012 План переселения
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự án Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 SFG5012 План переселения
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Đánh giá chiến lược môi trường và xã hội (Вьетнамский)
Подробнее +
MAR 01, 2019 SFG5219 Оценка состояния окружающей среды Английский,
Digital Government and Open Data Readiness Assessment (Вьетнамский)
Подробнее +
FEB 01, 2019 135519 Рабочие документы Английский,
Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 23, 2019 133788 Рабочие документы Английский,
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Khung Quản Lý Môi Trường Và Xã Hội (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5058 Оценка состояния окружающей среды
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Indigenous Peoples Plan : Khung Kế Hoạch Dân Tộc Thiểu Số (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5072 План развития коренных народов Английский,
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5059 План переселения Английский,
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5140 План переселения Английский,
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Quy Trình (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5044 План переселения Английский,
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 4) : Kế Hoạch Tái Định Cư Cho Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5012 План переселения
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 3) : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự Án Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 SFG5012 План переселения