Документы и доклады

Поиск / просмотр документов


  

Уточнить:

Даты — c и до

Подробнее +
Подробнее +
  • Показывает 1 - 20 из 105 результаты
  • Показать результаты группами
  • 10
  • 20
  • 50
Загрузка в Excel [x]
Air Pollution Management in Kosovo (Баскский,Албанский)

Доклад/ отчет AUS0001229 JAN 01, 2020

Kosovo - Healing Land for the Future (Баскский,Албанский)

Рабочие документы 143816 JAN 01, 2020

Albania - Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (Баскский,Албанский)

Доклад/ отчет 145850 JUL 01, 2019

Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans (Vol. 2) : Executive Summary (Баскский,Албанский)

Рабочие документы 135191 MAR 01, 2019

Robayo,Monica; Millan,Natalia

Kosovo Social Assistance Scheme Study : Assessment and Reform Options (Баскский,Албанский)

Доклад/ отчет AUS0000628 MAR 01, 2019

Kosovo - Financial Sector Strengthening Project : Environmental Assessment : Kosovë - Projekti për Forcimin e Sektorit Financiar : Vlerësimi Mjedisor (Албанский)

Оценка состояния окружающей среды SFG5411 FEB 01, 2019

Regional Roma Survey Briefs : Seksionet Rajonale të Studimit të Romëve (Баскский,Албанский)

Краткие сведения 135842 JAN 01, 2019

Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (Баскский,Албанский)

Оценка состояния окружающей среды SFG2300 MAY 01, 2018

Hamilton,Delphine Alberta

Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (Баскский,Албанский)

Оценка состояния окружающей среды SFG4296 APR 25, 2018

Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (Баскский,Албанский)

Оценка состояния окружающей среды SFG2300 JAN 01, 2018

Genao,Albania

A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (Албанский,Баскский)

Публикации 121482 NOV 01, 2017

Golubovic, Katarina

OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (Баскский,Албанский)

Документ о результатах аудиторской проверки AUD0009684 OCT 30, 2017

Myftiu,Jonida

Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (Баскский,Албанский)

Рабочие документы ACS21442 OCT 01, 2017

Cojocaru,Alexandru

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Албанский,Баскский)

Рабочие документы 117415 SEP 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (Баскский,Албанский)

Оценка состояния окружающей среды SFG2300 AUG 01, 2017

Hamilton,Delphine Alberta

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (Албанский,Баскский)

Рабочие документы 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Албанский,Баскский)

Рабочие документы 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (Албанский,Баскский)

Рабочие документы 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Албанский,Баскский)

Рабочие документы 112769 JAN 01, 2017

Harley,Georgia; Said,Agnes Cristiana

Наименование проекта Дата подготовки документа Номер отчета Типу документа Документ доступен на
Air Pollution Management in Kosovo (Баскский,Албанский)
Подробнее +
JAN 01, 2020 AUS0001229 Доклад/ отчет
Kosovo - Healing Land for the Future (Баскский,Албанский)
Подробнее +
JAN 01, 2020 143816 Рабочие документы
Albania - Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (Баскский,Албанский)
Подробнее +
JUL 01, 2019 145850 Доклад/ отчет
Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans (Vol. 2) : Executive Summary (Баскский,Албанский)
Подробнее +
MAR 01, 2019 135191 Рабочие документы
Kosovo Social Assistance Scheme Study : Assessment and Reform Options (Баскский,Албанский)
Подробнее +
MAR 01, 2019 AUS0000628 Доклад/ отчет
Kosovo - Financial Sector Strengthening Project : Environmental Assessment : Kosovë - Projekti për Forcimin e Sektorit Financiar : Vlerësimi Mjedisor (Албанский)
Подробнее +
FEB 01, 2019 SFG5411 Оценка состояния окружающей среды
Regional Roma Survey Briefs : Seksionet Rajonale të Studimit të Romëve (Баскский,Албанский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 135842 Краткие сведения
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (Баскский,Албанский)
Подробнее +
MAY 01, 2018 SFG2300 Оценка состояния окружающей среды
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (Баскский,Албанский)
Подробнее +
APR 25, 2018 SFG4296 Оценка состояния окружающей среды
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (Баскский,Албанский)
Подробнее +
JAN 01, 2018 SFG2300 Оценка состояния окружающей среды
Albania - Public expenditure and financial accountability (PEFA) : performance assessment report : Shqipëria - Shpenzimet publike dhe përgjegjësia financiare (PEFA) : raporti i vlerësimit të performances (Баскский,Албанский)
Подробнее +
DEC 01, 2017 124573 Рабочие документы
A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (Албанский,Баскский)
Подробнее +
NOV 01, 2017 121482 Публикации
OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (Баскский,Албанский)
Подробнее +
OCT 30, 2017 AUD0009684 Документ о результатах аудиторской проверки
Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (Баскский,Албанский)
Подробнее +
OCT 01, 2017 ACS21442 Рабочие документы
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Албанский,Баскский)
Подробнее +
SEP 01, 2017 117415 Рабочие документы
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (Баскский,Албанский)
Подробнее +
AUG 01, 2017 SFG2300 Оценка состояния окружающей среды
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (Албанский,Баскский)
Подробнее +
JUN 01, 2017 117415 Рабочие документы
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Албанский,Баскский)
Подробнее +
JUN 01, 2017 117415 Рабочие документы
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (Албанский,Баскский)
Подробнее +
JUN 01, 2017 117415 Рабочие документы
Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Албанский,Баскский)
Подробнее +
JAN 01, 2017 112769 Рабочие документы