Документы и доклады

Поиск / просмотр документов


  

Уточнить:

Даты — c и до

Подробнее +
Подробнее +
  • Показывает 1 - 20 из 234 результаты
  • Показать результаты группами
  • 10
  • 20
  • 50
Загрузка в Excel [x]
Taking Stock : Recent Economic Developments of Vietnam – Special Focus : Vietnam's Tourism Developments - Stepping Back from the Tipping Point- Vietnam's Tourism Trends, Challenges and Policy Priorities (Вьетнамский)

Рабочие документы 138475 JUL 01, 2019

Dinh,Viet Tuan; De Kleine Feige,Annette I.; Pham,Duc Minh; Eckardt,Sebastian; Vashakmadze,Ekaterine T.; Kojucharov,Nikola Denchev; Mtonya,Brian G.

Vietnam : Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System (Вьетнамский)

Рабочие документы 137207 JUN 03, 2019

Английский,

How to Design the Vietnam Labor Code to Improve Gender Equality (Вьетнамский)

Рабочие документы 137108 MAY 01, 2019

Английский,

Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Вьетнамский)

Рабочие документы 135742 APR 01, 2019

Hoang,Dung Anh; Lam,Yin Yin; Amos,Paul; Reddel,Paul; Phuong,Pham Thi; Phuong Hien,Nguyen Thi

Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Вьетнамский)

Рабочие документы 135753 APR 01, 2019

Lam,Yin Yin; Sriram, Kaushik; Khera, Navdha Английский,

Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Вьетнамский)

Рабочие документы 133788 JAN 23, 2019

Gerner,Franz; Giblett,Mark Alexander; Alatabani,Alwaleed Fareed; Behrend,Oliver Patrick; Eckardt,Sebastian; Santley,David John Английский,

Đấu Thầu Cạnh Tranh Rộng Rãi Trong Nước Qua Mạng : Sổ Tay Hướng Dẫn (Вьетнамский)

Доклад/ отчет 138981 JAN 01, 2019

Vietnam Economic Policy Framework (Вьетнамский)

Рабочие документы 133583 DEC 01, 2018

Английский,

Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity (Vol. 2) : overview (Вьетнамский)

Рабочие документы 129380 AUG 01, 2018

Cunningham,Wendy; Pimhidzai,Obert; Hollweg,Claire Honore; Demombynes,Gabriel; Hallward-Driemeier,Mary C.; Testaverde,Mauro; Crawford,Michael F.; Perova,Elizaveta; Nguyen,Nga Thi; Aterido,Reyes; Zorya,Sergiy; Jaffee,Steven M.

Vietnam's future jobs : role of the private sector (Вьетнамский)

Рабочие документы 129381 AUG 01, 2018

Cunningham,Wendy; Alidadi,Farima

Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity (Vol. 4) : Main Report (Вьетнамский)

Рабочие документы 129380 AUG 01, 2018

Cunningham,Wendy; Pimhidzai,Obert

Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity (Vol. 3) : inforgraphic (Вьетнамский)

Рабочие документы 129380 AUG 01, 2018

Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity : Summary (Английский,Вьетнамский)

Рабочие документы 129380 AUG 01, 2018

Public investment management in Vietnam : assessment and reform priorities for overcoming the bottlenecks (Вьетнамский)

Рабочие документы 117077 JUL 01, 2018

Английский,

Taking stock : an update on Vietnam’s recent economic developments - special focus : reform priorities for reducing trade costs and enhancing competitiveness in Vietnam (Вьетнамский)

Рабочие документы 127168 JUN 01, 2018

Английский,

Vietnam : Seizing the opportunities of new-generation free trade agreements : Việt Nam – Nnắm bắt cơ hộI của các hiệp định thương mạI tự do thế giớI mớI (Вьетнамский)

Рабочие документы 124458 MAR 01, 2018

Английский,

Gender gap in earnings in Vietnam : why do Vietnamese women work in lower paid occupations? (Вьетнамский)

Краткие сведения 124438 MAR 01, 2018

Chowdhury,Iffat Ara; Johnson,Hillary C.; Mannava,Aneesh; Perova,Elizaveta Английский,

Climbing the ladder : poverty reduction and shared prosperity in Vietnam : Bước tiến mới : giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam (Вьетнамский)

Рабочие документы 124916 JAN 01, 2018

Pimhidzai,Obert Английский,

Moving toward UHC : Vietnam - national initiatives, key challenges, and the role of collaborative activities (Вьетнамский)

Краткие сведения 122055 JAN 01, 2018

Английский,

Economic and distributional impacts of comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership : the case of Vietnam (Английский,Вьетнамский)

Рабочие документы 124022 JAN 01, 2018

Maliszewska,Maryla; Olekseyuk,Zoryana; Osorio-Rodarte,Israel

Наименование проекта Дата подготовки документа Номер отчета Типу документа Документ доступен на
Taking Stock : Recent Economic Developments of Vietnam – Special Focus : Vietnam's Tourism Developments - Stepping Back from the Tipping Point- Vietnam's Tourism Trends, Challenges and Policy Priorities (Вьетнамский)
Подробнее +
JUL 01, 2019 138475 Рабочие документы
Vietnam : Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System (Вьетнамский)
Подробнее +
JUN 03, 2019 137207 Рабочие документы Английский,
How to Design the Vietnam Labor Code to Improve Gender Equality (Вьетнамский)
Подробнее +
MAY 01, 2019 137108 Рабочие документы Английский,
Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 135742 Рабочие документы
Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Вьетнамский)
Подробнее +
APR 01, 2019 135753 Рабочие документы Английский,
Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 23, 2019 133788 Рабочие документы Английский,
Đấu Thầu Cạnh Tranh Rộng Rãi Trong Nước Qua Mạng : Sổ Tay Hướng Dẫn (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2019 138981 Доклад/ отчет
Vietnam Economic Policy Framework (Вьетнамский)
Подробнее +
DEC 01, 2018 133583 Рабочие документы Английский,
Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity (Vol. 2) : overview (Вьетнамский)
Подробнее +
AUG 01, 2018 129380 Рабочие документы
Vietnam's future jobs : role of the private sector (Вьетнамский)
Подробнее +
AUG 01, 2018 129381 Рабочие документы
Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity (Vol. 4) : Main Report (Вьетнамский)
Подробнее +
AUG 01, 2018 129380 Рабочие документы
Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity (Vol. 3) : inforgraphic (Вьетнамский)
Подробнее +
AUG 01, 2018 129380 Рабочие документы
Vietnam's Future Jobs : Leveraging Mega-Trends for Greater Prosperity : Summary (Английский,Вьетнамский)
Подробнее +
AUG 01, 2018 129380 Рабочие документы
Public investment management in Vietnam : assessment and reform priorities for overcoming the bottlenecks (Вьетнамский)
Подробнее +
JUL 01, 2018 117077 Рабочие документы Английский,
Taking stock : an update on Vietnam’s recent economic developments - special focus : reform priorities for reducing trade costs and enhancing competitiveness in Vietnam (Вьетнамский)
Подробнее +
JUN 01, 2018 127168 Рабочие документы Английский,
Vietnam : Seizing the opportunities of new-generation free trade agreements : Việt Nam – Nnắm bắt cơ hộI của các hiệp định thương mạI tự do thế giớI mớI (Вьетнамский)
Подробнее +
MAR 01, 2018 124458 Рабочие документы Английский,
Gender gap in earnings in Vietnam : why do Vietnamese women work in lower paid occupations? (Вьетнамский)
Подробнее +
MAR 01, 2018 124438 Краткие сведения Английский,
Climbing the ladder : poverty reduction and shared prosperity in Vietnam : Bước tiến mới : giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2018 124916 Рабочие документы Английский,
Moving toward UHC : Vietnam - national initiatives, key challenges, and the role of collaborative activities (Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2018 122055 Краткие сведения Английский,
Economic and distributional impacts of comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership : the case of Vietnam (Английский,Вьетнамский)
Подробнее +
JAN 01, 2018 124022 Рабочие документы